top of page
Screenshot 2021-06-22 at 08.20.22.png

Vi gör det vi lovar.

Vi på Karmo strävar efter att bli bäst på att fånga upp kompetenser och matcha dem med arbetsmarknadens behov. Vi vill ge alla en rättvis chans att visa sig och bidra med sina unika kunskaper och erfarenheter, samtidigt som vi strävar efter att bli en självklar partner till arbetsgivare, och försörja landets arbetsarenor med rätt person på rätt plats.

Vision

Karmos viktigaste målsättning är att skapa rätt förutsättningar för allas kompetenser att synas och nyttjas. Alla har en potential, och vårt uppdrag är att upptäcka, utveckla och vägleda, för att uppnå målet med vårt samhällsviktiga uppdrag – att ge arbetssökande det stödet de behöver för att kliva in på arbetsmarknaden.

Våra tjänster

Våra tjänster riktar sig mot arbetssökande samt arbetsgivare som med stöd från oss skall hitta varandra på arbetsmarknaden. Vår verksamhet bygger på att skapa samarbeten och knyta kontakter med fokus på arbetssökandes behov och förutsättningar. Genom rustande och vägledande insatser bidrar vi till individens kompetensutveckling, för att försörja landets arbetsplatser med efterfrågad personalstyrka.

bottom of page